Ubezpieczenie


ubezpieczenie 2019-2020

Ubezpieczenie 2018/2019

Tabela-uszczerbków AXA bezpieczny_pl

nnw-szkolne-wariant2

Warunki ubezpieczenia AXA bezpieczny_pl

POLISA NR: 92105198, polisa imienna

Ubezpieczyciel: AXA Ubezpieczenie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A.

SKŁADKA roczna – 42 zł

Okres ubezpieczenia: 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r.

Informacje dotyczące ubezpieczenia: warunki umowy, tabela świadczeń, likwidacja szkód dostępne są na stronie portalu www.bezpieczny.pl.

Warunki Umowy https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Tabela Uszczerbku – https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Szybki Kontakt – https://bezpieczny.pl/kontakt

Zgłaszanie roszczeń – https://bezpieczny.pl/szkoda

SAMODZIELNE ZGŁASZANIE SZKÓD:

Nie jest wymagane potwierdzenie przez szkołę !!!

 1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia
  Uwaga: wymagany tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
 2. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
 4. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
 5. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
 6. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

 1. Zgłoszenie szkody na https://bezpieczny.pl/ zakładka ZGŁOŚ ZDARZENIE
 2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl
 3. Przesłać drogą listowną na adres:
  AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
  Chłodna 51
  00-867 Warszawa

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl -AXA TUiR S.A.

Grzegorz Hnytko

Tel. 601 40 56 56

e-mail: ghnytko@bezpieczny.pl

KOD OPIEKUNA: 24744

www.bezpieczny.pl/24744