Samorząd uczniowski


Samorząd uczniowski 2019/2020

Przewodnicząca – Kalina Szymańska
Z-ca przewodniczącej – Bartosz Kozioł
Sekretarz – Martyna Mroczek

 

Dodaj komentarz