Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca – Anna Gała-Jach
Z-ca przewodniczącej – Robert Serzysko
Skarbnik – Katarzyna Kubik

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach – konto bankowe
BS Wolbrom
14845000050070078369380001

Dodaj komentarz