Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca – Anna Gała-Jach
Z-ca przewodniczącej – Monika Ziółkowska-Wnuk
Sekretarz – Małgorzata Siewnik
Skarbnik – Katarzyna Kubik

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach – konto bankowe
BS Wolbrom
14845000050070078369380001

Dodaj komentarz