Historia Szkoły


Swoimi początkami sięga ona roku 1907, kiedy to mieściła się w budynku przy ul. Kościuszki w dwu niewielkich izbach, wybudowanych ze składek miejscowej ludności, zwłaszcza kolejarzy. W okresie I wojny światowej i po jej zakończeniu dzieci przybywało i musiały uczyć się w trudnych warunkach na dwie zmiany. W związku z tym w roku 1927 uruchomiono przy ul. Dworcowej w budynku stanowiącym własność PKP siedmioklasową Szkołę Podstawową z 3 izbami lekcyjnymi. Nauka odbywała się w obu budynkach w dalszym ciągu na dwie zmiany. Dlatego w 1930 r. powstał projekt z prawdziwego zdarzenia na placu obok drewnianego budynku przy ul. Kościuszki. Powstały w 1935 r. murowany budynek miał 6 izb lekcyjnych i 2 pomieszczenia dodatkowe z możliwością zaadoptowania na mieszkania dla nauczycieli. W drewnianym budynku urządzono przedszkole. W okresie wojny i okupacji szkołę zajęli Niemcy.

Po wojnie, kiedy zaczęło przybywać dzieci, bo ich rodzice przyjeżdżali do Łaz z okolicznych miejscowości w poszukiwaniu pracy, wybudowany przed wojną budynek okazał się wkrótce za mały. Zapadła więc decyzja rozbudowy szkoły i 8 maja 1949 r. oddano powiększony budynek, w którym mieściło się 10 izb lekcyjnych, pokój nauczycielski, kancelaria i 2 pomieszczenia na poddaszu na mieszkania dla nauczycieli. W okresie powojennego wyżu demograficznego również i ten budynek okazał się zbyt mały i nie poprawiło sytuacji nawet zaadaptowanie starego drewnianego budynku po przeniesieniu zeń przedszkola do pałacyku przy ul. Topolowej. W szkole uczyło się wówczas 728 dzieci w 19 oddziałach, a nauka odbywała się na 3 zmiany. Zachodziła konieczność budowy nowej, większej szkoły. Budowy w 1958 r. podjęło się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Myszkowie, a w pracach budowlanych pomagały również dzieci szkolne i ich rodzice. W rezultacie po 3 latach 20 września 1961 r. uroczyście przekazano nowy budynek szkolny, w którym rozpoczęło naukę 946 uczniów w 24 oddziałach, a grono nauczycielskie liczyło 27 osób. W 1956 r. szkoła rozrasta się i przejmuje dodatkowo wyremontowany budynek „małej szkoły”. W 1967 r, opuszczają mury szkoły pierwsi absolwenci 8 klasy, w 1974 r. utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w skład której wchodzi także nasza placówka, a w 1975 r. rozpoczęły tu w klasach V-VIII naukę dzieci z Ciągowic. Od 1976 r. dyrektorem szkoły zostaje Władysława Bartosik, a kolejnymi dyrektorami byli Marian Gawor (1985 – 86), Jolanta Dudek (1986 – 1995).

Drewniany budynek szkoły

Uroczystość wbudowania kamienia węgielnego pod mury nowego budynku - tzw. "Dużej Szkoły"

Długo oczekiwana rozbudowa "Jedynki" w Łazach stała się faktem! 24.X.1996r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia więgielnego pod budowę Ośrodka Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz