Dokumenty


Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r.w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy)ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Przedmiotowy System Oceniania dla Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania dla Szkoły Podstawowej

Dodaj komentarz