Biblioteka


Biblioteka szkolna jest integralną częścią Zespołu Szkół uczestniczącą w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Służy uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, poprzez:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów
  • prowadzenie działalności informacyjnej
  • zaspokajanie potrzeb czytelniczych użytkowników
  • rozbudzanie zainteresowań i kształtowanie kultury czytelniczej
  • propagowanie czytelnictwa w szkole ( wystawy tematyczne, konkursy,lekcje biblioteczne)

W czytelni biblioteki szkolnej mieści się Internetowe Multimedialne Centrum Informacji, składające się z komputerów, z dotępem do Internetu oraz skanera, drukarki i kopiarki. Uczniowie mogą tutaj przygotowywać się do zajęć, poszerzać zdobyte wiadomości i umiejętności.

Centrum służy również społeczności lokalnej naszej gminy, osobom starszym, które poszukują różnego rodzaju informacji.

Godziny otwarcia biblioteki oraz Centrum Informacji:

poniedziałek 730 – 1530

wtorek 730 – 1530

środa 730 – 1530

czwartek 800 – 1530

piątek 730 – 1530

mgr Elżbieta Skałbania-Kubica
mgr Joanna Juśko

Ostatnio w bibliotece:

Dodaj komentarz