Erasmus+


Uczniowie Gimnazjum nr 1 im Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół nr 1 w Łazach wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęli realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”- „Growing in nature – Organic Farming”(Wzrastanie w naturze-Organiczne uprawy) o charakterze ekologicznym. Szkoła uzyskała dotację w wysokości 20 000 Euro , która przeznaczona została na realizację tego właśnie projektu. Celem Programu Comenius jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych.

Projekt realizowany jest wraz z zagranicznymi partnerami z Turcji, Hiszpanii i Włoch. W międzynarodowych spotkaniach wzięło udział 16 uczniów i 4 nauczycieli. Projekt kończy się w lipcu 2014 roku. Od 19 do 22 maja będziemy gościć przedstawicieli szkół partnerskich w naszej szkole a także w naszych rodzinach ponieważ uczniowie mieszkają u rodzin goszczących by lepiej poznać kulturę, zwyczaje i życie codzienne swoich zagranicznych przyjaciół.

Dodaj komentarz