Sadzenie drzewek


Dnia 23 kwietnia 2018- Uniwersytet III wieku pod patronatem Burmistrza Łaz, zorganizował po raz 10 sadzenie drzew. Akcja ta odbyła się w ramach Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi

(22 kwietnia). V Szczep Orlich Gniazd (1GDH Amonit, 53 DH Ostaniec i 13 GZ Dobrych Czarodziejów) jako przedstawiciele SP nr 1 w Łazach oraz inni zaproszeni goście, pod okiem pana leśniczego Piotra Szydło posadzili lipy i jarzębiny na osiedlu Podlesie. Były występy, pokaz mody ekologicznej i współpraca międzypokoleniowa. Ponadto uczniowie SP 1 propagowali zasadę 3R (Reduce, Reuse, Recycle – ograniczenie, ponowne używanie, odzyskiwanie).

Marcowe Spotkania z Piosenką


21 marca w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się dwudziesta czwarta edycja festiwalu „Marcowe Spotkania z Piosenką”.

W przeglądzie wzięło udział wiele drużyn i gromad. Nasza  13 Gromada „Dobrych Czarodziejów” zajęła III miejsce.  Mogliśmy pląsać, mogliśmy śpiewać. Wszyscy bawiliśmy się świetnie. W przyszłym roku też pojedziemy 😉