Na krańcu Europy z Erasmusem


https://prezi.com/view/RwMQ5LOXRljY39BSDDbp/

Od września 2017 nasza szkoła realizuje projekt Erasmus+ „Let’s enjoy our heritage” (Cieszmy się naszym dziedzictwem narodowym”. Uczniowie zaangażowani w prace projektowe zbierają wiadomości na temat dziedzictwa narodowego w aspekcie ogólnym ale także badają przykłady naszego lokalnego dziedzictwa: zbierali wiadomości dotyczące ważnych dla nas miejsc m. in.: mogiły powstańców styczniowych w Kazimierówce, pomnika poległych w walce z Niemcami w Błojcu, obiektów zabytkowych objętych rejestrem dziedzictwa śląskiego: Kościołów w Chruszczobrodzie i Niegowonicach, ruin pałacu w Wysokiej, dworku szlacheckiego w Ciągowicach, wieży ciśnień oraz obiektów w pobliżu naszej gminy jak np. Góra Chełm, Góra Birów czy Zamek Ogrodzieniec. Efekty swoich badań ujęli w prezentację multimedialną, z którą wyruszyliśmy na spotkanie z innymi partnerami projektowymi w mieście Viseu w Portugalii.

Nasza wizyta miała miejsce w dniach 18-24 lutego a Szkołę Podstawową nr 1 w Łazach reprezentowała grupa naszych uczennic wraz z nauczycielami. Podczas wizyty mieliśmy okazję zapoznać się z miejscowym dziedzictwem – obejrzeliśmy zabytki miasta Viseu, zwiedziliśmy również miasto Coimbra, gdzie mieści się jeden z najstarszych uniwersytetów Europy – założony w 1290 przez Dionizego I. Mieliśmy możliwość zapoznania się z rówieśnikami nie tylko z Portugalii ale również i innych państw partnerskich współrealizujących nasz projekt: Litwy, Hiszpanii oraz Włoch; skosztowaliśmy portugalskiej kuchni, zobaczyliśmy jak wygląda praca portugalskiej szkoły i codzienne życie naszych gospodarzy.

Takie wyjazdy dostarczają nam nie tylko niezapomnianych wrażeń ale również uczą otwartości i tolerancji wobec innych nacji i ludzi, motywują do nauki języków obcych, pokazują, że jesteśmy obywatelami świata, który warto oglądać i poznawać!

Agnieszka Dąbrowska

Anna Staniaszek

 

 

LABAS LIETUVOS – WITAJ LITWO


Pierwszy tydzień listopada to czas kiedy to po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele partnerskich krajów kolejnego już projektu z programu Erasmus Plus, Edukacja Szkolna realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łazach pt.„Let’s enjoy our heritage”czyli „Cieszmy się naszym dziedzictwem narodowym”. Nauczyciele z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Polski spędzili cztery dni dopracowując określone w projekcie działania, kolejne wizyty oraz poznając swoje kraje, miejscowości i szkoły z których pochodzą, oglądając przygotowane przez uczniów prezentacje. Czas spędzony w Janowie na Litwie to nie tylko praca. Burmistrz Janowa podczas spotkania opowiedział nam o historii i dziedzictwie narodowym Litwy. Nauczyciele zwiedzili Janów, Kiejdany, Troki oraz Kiernów, którego zasoby archeologiczne wpisane są na listę światowego dziedzictwa narodowego przez UNESCO. Relacja fotograficzna z wizyty i działań podejmowanych przez partnerów projektu na utworzonej grupie na Facebooku: Let’s enjoy our heritage.

Koordynator projektu: Anna Staniaszek

Agnieszka Dąbrowska