UWAGA!!


Do 14 marca 2021r. funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach tzn:
klasy I-III – w trybie stacjonarnym
klasy IV-VIII w trybie zdalnym

Udział klas 1-3 w akcji „Wirusoochrona”


   W lutym uczniowie klas 1-3 z naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach higieny w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”. Akcja ta została ogłoszona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. W akcji „Wirusoochrona” uczestniczyło ok. 120 uczniów naszej szkoły z klas 1-3. Zajęcia we wszystkich klasach były przeprowadzone podobnie, z wykorzystaniem przysłanych przez Sanepid materiałów edukacyjnych. Wychowawczynie przypomniały zasady bezpieczeństwa panujące w szkole w związku z pandemią. Uczniowie w klasach obejrzeli film pt. „Bajka o wirusie” i zapoznali się z plakatem „Szkoła czystych rąk”. Uczniowie w niektórych klasach demonstrowali sposób prawidłowego mycia rąk, na sucho albo na mokro. Swobodnie wypowiadali się nt. obejrzanego filmu i omówionych na plakacie zasadach mycia rąk. Uczniowie odpowiadali na zadawane przez nauczycielki pytania dotyczące zachowania dystansu, konieczności zasłaniania ust i nosa maseczką oraz potrzeby szczepień przeciw wirusom. Rozmowy dotyczyły również profilaktyki grypy.

   Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Każdy uczeń rozwiązał krzyżówkę i uzupełnił kolorowankę oraz otrzymał ulotkę dla rodzica nt. przestrzegania zasad higieny przed wirusami. W ramach realizacji akcji powstało kolka rymowanek o higienie i bezpieczeństwie w szkole, np.

„Covid, ty wirusie!

My się ciebie nie boimy,

Bo maseczki wciąż nosimy”

Ręce trzeba myć i maseczkę nosić,

Żeby między sobą wirusów nie roznosić”

                                                                                     Anna Grabowska

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112


W klasie 1b w dniu 11 lutego obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Dzień numeru 112 to doskonała okazja, aby przypomnieć dzieciom, kiedy dzwonić na numery alarmowe, jak zgłaszać, co robić w nagłych przypadkach a także przekazać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

„Dzieci uczą rodziców”


Już drugi rok z rzędu klasy I-III biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców”. W ramach akcji nasza placówka każdego miesiąca otrzymuje drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem, ekologią, historią, sportem, czy promocją zdrowego trybu życia. Pierwsze dwie lekcje zostały zrealizowane zdalnie. Jednak lekcję „Wirtualny świat” udało się nam zrealizować stacjonarnie. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną oraz rozmawialiśmy o tym, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jakie korzyści można czerpać z sieci oraz co złego czai się po drugiej stronie komputera. Uczniowie pokolorowali obrazek zgodny z tematyką lekcji, a swoje prace zabrali do domu, aby pokazać rodzicom i porozmawiać z nimi na temat poruszony podczas zajęć.

Jagoda Binek

UWAGA!!!


Do końca lutego 2021r. funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach tzn:
klasy I-III – w trybie stacjonarnym
klasy IV-VIII w trybie zdalnym

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne


 

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • placówki doskonalenia nauczycieli,
  • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
  • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
  • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
  • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.

Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Poznajemy tradycje adwentowe naszych zachodnich sąsiadów.


W ramach poznawania tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach niemieckiego obszaru językowego w grudniu 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach wykonali wieńce adwentowe. Oprócz nauki języka niemieckiego, uczniowie naszej szkoły poznają zwyczaje typowe dla naszych zachodnich sąsiadów, gdyż właśnie z Niemiec pochodzi zwyczaj wieńców adwentowych.

Poniżej prezentujemy wieńce adwentowe wykonane przez uczniów naszej szkoły.

Joanna Wróbel – Kasperska

Innowacyjny projekt edukacyjny z języka niemieckiego „Das Adventratespiel”


27 listopada 2020 dwie uczennice oraz jeden uczeń z klasy 8b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach wzięli udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym online z języka niemieckiego „Das Adventratespiel“ na platformie ZOOM, którego organizatorem było Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział z Katowic. W projekcie wzięło udział 36 szkół podstawowych z województwa śląskiego. Warsztaty prowadziła w języku niemieckim pani Elżbieta Wydra, nauczycielka języka niemieckiego, edukatorka, Superbelfer RP.

W trakcie warsztatów uczniowie poznali charakterystyczne bożonarodzeniowe zwyczaje, nazwy niemieckich kolęd oraz niemieckie słownictwo, związane z adwentem i Świętami Bożego Narodzenia. Podczas warsztatów wykorzystano różnorodne narzędzia online do prezentacji i utrwalenia przekazywanych treści.  Dzięki zastosowaniu różnorodnych aplikacji uczniowie mogli lepiej zapamiętać prezentowane wiadomości. Niektóre zadania wykonywane były w 3-osobowych grupach, a uczniowie wykonywali je wspólnie współpracując ze sobą online.

Prowadzone w ramach projektu warsztaty online opierały się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której zostali włączeni uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyjała poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć online uczniowie brali aktywny udział w zajęciach, natomiast nauczyciele hospitowali zajęcia.

Joanna Wróbel-Kasperska

Projekt z języka niemieckiego „Austria – Land czyli wędrówka po landach”


17 listopada 2020 dwie uczennice oraz jeden uczeń z klasy 8b Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach wzięli udział w projekcie online „Austria – Land czyli wędrówka po landach” – Edycja III – Miasta, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z Katowic pod patronatem Ambasady Austrii w Warszawie.

Projekt poświęcony był miejscowości położonej w Dolnej Austrii o nazwie Sankt Pölten. W projekcie online na platformie ZOOM brało udział 10 drużyn z różnych szkół podstawowych województwa śląskiego a każda drużyna składała się z 3 uczniów z jednej szkoły.

Uczniowie mieli możliwość poznania ciekawostek związanych z miastem Sankt Pölten, położonym w części Austrii Niederösterreich, zabytków i ciekawych miejsc.

Hasła takie jak: Klangturm, Aelium Cetium, Landhausviertel, klasztor Hipolita i wiele innych nie były już dla nich tajemnicą.

Na koniec drużyny z różnych szkół rywalizowały ze sobą, rozwiązując test na bazie poznanych informacji.

Udział w projekcie przyczynił się do promowania austriackiej kultury, tradycji, historii i obyczajów i zachęcił uczniów do zgłębienia wiedzy na temat miast austriackich.

Joanna Wróbel – Kasperska

Rozwijamy kompetencje językowe i artystyczne uczniów


Na przełomie listopada i grudnia 2020 uczniowie z klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach wzięli udział w III Międzyszkolnym Konkursie Artystyczno – Językowym „Spaß – fun – diversión” na temat: „Nie tylko bombka i choinka”. Konkurs polegał na wykonaniu kartek bożonarodzeniowych z życzeniami w j. niemieckim. Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – oddział w Katowicach.

Celem konkursu było min:

– rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim

– zachęcenie do rozwijania zdolności plastycznych i artystycznych uczniów

– rozwijanie kompetencji językowych, manualnych i artystycznych

– zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego

– kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur

Joanna Wróbel – Kasperska