Udział klas 1-3 w akcji „Wirusoochrona”


   W lutym uczniowie klas 1-3 z naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach higieny w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”. Akcja ta została ogłoszona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. W akcji „Wirusoochrona” uczestniczyło ok. 120 uczniów naszej szkoły z klas 1-3. Zajęcia we wszystkich klasach były przeprowadzone podobnie, z wykorzystaniem przysłanych przez Sanepid materiałów edukacyjnych. Wychowawczynie przypomniały zasady bezpieczeństwa panujące w szkole w związku z pandemią. Uczniowie w klasach obejrzeli film pt. „Bajka o wirusie” i zapoznali się z plakatem „Szkoła czystych rąk”. Uczniowie w niektórych klasach demonstrowali sposób prawidłowego mycia rąk, na sucho albo na mokro. Swobodnie wypowiadali się nt. obejrzanego filmu i omówionych na plakacie zasadach mycia rąk. Uczniowie odpowiadali na zadawane przez nauczycielki pytania dotyczące zachowania dystansu, konieczności zasłaniania ust i nosa maseczką oraz potrzeby szczepień przeciw wirusom. Rozmowy dotyczyły również profilaktyki grypy.

   Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Każdy uczeń rozwiązał krzyżówkę i uzupełnił kolorowankę oraz otrzymał ulotkę dla rodzica nt. przestrzegania zasad higieny przed wirusami. W ramach realizacji akcji powstało kolka rymowanek o higienie i bezpieczeństwie w szkole, np.

„Covid, ty wirusie!

My się ciebie nie boimy,

Bo maseczki wciąż nosimy”

Ręce trzeba myć i maseczkę nosić,

Żeby między sobą wirusów nie roznosić”

                                                                                     Anna Grabowska