Innowacyjny projekt edukacyjny z języka niemieckiego „Das Adventratespiel”


27 listopada 2020 dwie uczennice oraz jeden uczeń z klasy 8b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach wzięli udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym online z języka niemieckiego „Das Adventratespiel“ na platformie ZOOM, którego organizatorem było Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział z Katowic. W projekcie wzięło udział 36 szkół podstawowych z województwa śląskiego. Warsztaty prowadziła w języku niemieckim pani Elżbieta Wydra, nauczycielka języka niemieckiego, edukatorka, Superbelfer RP.

W trakcie warsztatów uczniowie poznali charakterystyczne bożonarodzeniowe zwyczaje, nazwy niemieckich kolęd oraz niemieckie słownictwo, związane z adwentem i Świętami Bożego Narodzenia. Podczas warsztatów wykorzystano różnorodne narzędzia online do prezentacji i utrwalenia przekazywanych treści.  Dzięki zastosowaniu różnorodnych aplikacji uczniowie mogli lepiej zapamiętać prezentowane wiadomości. Niektóre zadania wykonywane były w 3-osobowych grupach, a uczniowie wykonywali je wspólnie współpracując ze sobą online.

Prowadzone w ramach projektu warsztaty online opierały się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której zostali włączeni uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyjała poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć online uczniowie brali aktywny udział w zajęciach, natomiast nauczyciele hospitowali zajęcia.

Joanna Wróbel-Kasperska