REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie  szkoły  przyjmowane są
 od 24.02.2021 r. do 3.03.2021 r.

Wnioski do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane są od 4.03.2021 r. godz. 8.00 do 19.03.2021 r. godz. 15.00

Druki zgłoszeń i wniosków oraz szczegółowe warunku rekrutacji do klasy I dostępne są na stronie szkoły w zakładce kandydaci lub w sekretariacie szkoły