Poradnia psychologiczna on-line


Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o nowej inicjatywie skierowanej do uczniów, rodziców, nauczycieli:    ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE – poradnia psychologiczna on-line

Pandemia to bardzo trudny czas niepokoju, niepewności i często samotności. Wiele osób w tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych, zachowań destrukcyjnych etc. Poradnia on-line jest narzędziem, które ułatwi w tak trudnym dla wszystkich okresie dostęp do pomocy specjalistycznej w sposób bezpieczny, szybki i skuteczny.

Poradnia on–line umożliwia dostęp do specjalistów min. psychologów, pedagogów, specjalistów w dziedzinie uzależnień, gdzie można zapisać się na konsultację, spotkanie on-line, spotkanie grupy wsparcia lub szkolenie.

Więcej informacji na stronie internetowej
Poradnia online

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl