Wspólne śpiewanie hymnu


10  listopada  o  godzinie 11.11  wszyscy  uczniowie  naszej  szkoły,  będący  na  zajęciach  online,  zostali  zaproszeni  do  wspólnego  zaśpiewania  hymnu  państwowego  „Mazurka   Dąbrowskiego”.      Nasze  wspólne  śpiewanie  było w  tym  roku  utrudnione  przez  pracę  na  odległość,  ale   nie   takie  problemy  rozwiązywaliśmy…

 Każdy  nauczyciel  pełniący  pracę  na czwartej  lekcji w dniu 10.11  otrzymał link  do  hymnu   zamieszczonego  na YouTube,  zawierającego  zarówno  tekst  jak i linię  melodyczną. Hymn  należało  udostępnić  uczniom  o  wskazanej  godzinie  i zachęcić do  śpiewania,  Nasi  uczniowie, jak   zawsze, stanęli  na wysokości  zadania  i   wspólne  śpiewanie  odbyło  się  według  założeń.

102  rocznica  niepodległości  w  naszej  szkole   została  uhonorowana należycie. Każdy  nauczyciel-wychowawca  otrzymał  niezbędne materiały  do  przeprowadzenia,  w  ramach  zajęć  z  wychowawcą,  lekcji  patriotyzmu. Ponadto  na  dzienniku  elektronicznym  w  zakładce  ogłoszenia  każdy  uczeń, rodzic              i  nauczyciel  również  mógł  pobrać  wspomniane  materiały  i   obejrzeć  w  domu  z  okazji święta  upamiętniającego  odzyskanie, tak  upragnionej,  niepodległości.

Anna Iskierka-Szymusiak