Szkoła Pamięta


W  bieżącym  roku  szkolnym  nasza  szkoła  wzięła  udział  w  kolejnej  edycji  akcji  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej   pt.  „Szkoła  Pamięta”.

W  ramach  działań  nasi  uczniowie  przygotowali:

–   wystawę  prac  poświęconych   lokalnym  bohaterom i  członkom  swoich  rodzin

– prace  plastyczne  nawiązujące  do  polskiej  tradycji  świąt  zadusznych

–  prezentacje  multimedialne  nawiązujące  do  naszych  lokalnych  rocznic i ważnych  wydarzeń.

–  fotografie  pamiątek  rodzinnych  pielęgnowanych  w  ich  domach

Tegoroczna  akcja  była  utrudniona  z  powodu  zajęć  na odległość, jednakże  na  naszych  uczniów  zawsze  możemy  liczyć, że  wywiążą  się  z  powierzonych  zadań.

Anna Iskierka-Szymusiak