Modele wzniesień


We wrześniu i październiku uczniowie klasy V „a” na lekcjach geografii zdobywali wiedzę na temat ukształtowania powierzchni Ziemi, poznawali barwy hipsometryczne, czyli barwy, dzięki którym możemy odczytać wysokości bezwzględne i względne oraz ukształtowanie powierzchni. Zadaniem domowym uczniów było wykonanie modelu formy terenu z naniesionymi barwami hipsometrycznymi. 21 października uczniowie przynieśli wykonane przez siebie modele wzniesień. Wykazali się ogromnym talentem plastycznym i wykonali wiele ciekawych prac. Wykonanie tego zadania pozwala uczniom łatwiej pojąć na jakiej zasadzie sporządza się mapy hipsometryczne.