„Tornister dla Ukrainy”


Mieszkających na Ukrainie dzieci często nie stać na przybory szkolne, czy tornister. Z tego powodu wolontariusze naszego Szkolnego Koła Caritas zaprosili do udziału w akcji „Tornister dla Ukrainy”, polegającej na zbiórce przyborów szkolnych.  Zebrane w ramach akcji przybory i tornistry zostaną przekazane do rozdysponowania potrzebującym na Ukrainie. Za każde włączenie się do akcji serdecznie dziękujemy!