ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


Zajęcia zdalne, odbywają się do czwartku tj. do 25 czerwca 2020r. włącznie.

Uroczystość zakończenia szkoły dla ósmoklasistów odbędzie się 26 czerwca 2020r., przy zachowaniu reżimu sanitarnego obowiązującego w szkole.

Klasa VIII – godz. 9:00
Wejście B,C – od strony boiska
Miejsce – sala gimnastyczna

Bezpieczeństwo – zgodnie z wytycznymi (maseczki, odpowiednie odległości, własny długopis, oświadczenie rodziców). Absolwenci wchodzą pojedynczo z po zakończeniu uroczystości opuszczają salę gimnastyczną i budynek szkoły również pojedynczo.

Uczniowie klas I-VII, uczestniczą w spotkaniach klasowych z wychowawcą i odbierają świadectwa wg podanego harmonogramu, pozostając w reżimie sanitarnym.

Towarzyszący uczniom rodzice oczekują na dzieci na parkingu przed szkołą.

W przypadku nieobecności dziecka, zapraszamy rodziców po odbiór świadectw do sekretariatu szkoły.

Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących podczas pandemii.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dnia 26.06.2020r.