Warsztaty online z języka niemieckiego „Im Jahreskreis herum”


Warsztaty online z języka niemieckiego „Im Jahreskreis herum”

18 maja 2020 odbyły się WARSZTATY HOSPITACYJNE ONLINE z języka niemieckiego „Im Jahreskreis herum”, w których wzięło udział 46 szkół z województwa śląskiego, ponad 200 uczniów i nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach była reprezentowana przez 3 uczennice z klasy 8a: Magdalenę Kubik, Justynę Długokęcką oraz Gabrielę Przybyłę. Organizatorem warsztatów było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z Katowic we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym z Opola. Projekt opierał się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostali uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyjała poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach online, natomiast nauczyciele hospitowali te zajęcia. Temat dotyczył kalendarza i kompetencji mówienia w języku niemieckim, wyrażania się, budowania wypowiedzi ustnej na bazie już znanego słownictwa. Celem zajęć było rozbudzenie ciekawości w kierunku wiedzy, która wykracza poza język niemiecki, tzw. wiedzy ogólnej. W warsztatach wykorzystana została min. aplikacja do whiteboard online oraz BINGO. Uczniowie wykonywali zadania związane ze słowotwórstwem, etymologią nazw dni tygodnia i miesięcy. Uczennice naszej szkoły aktywnie uczestniczyły w warsztatach a forma zajęć była dla nich ciekawa i motywująca do pogłębiania znajomości języka niemieckiego.

Joanna Wróbel – Kasperska