Informacja


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

  1. Przypominamy wszystkim, że zgodnie z obowiązującym kalendarzem roku szkolnego, dzień12 czerwca 2020r. jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych
  • W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty, informujemy, że dni od 16-18 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych