Ważna informacja


Szanowni Państwo

W związku z pojawiającym się zagrożeniem koronawirysem ,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej oraz w porozumieniu z władzami gminy
od dnia 12 marca 2020r.
odwołane są w szkole  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Prosimy o zapewnienie dzieciom opieki.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować przez e-dziennik oraz stronę internetową i ogłoszenia na drzwiach szkoły.

Informujemy, że rodzice dziecka do 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lit. A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. 2017 poz. 1368)