WITAJ EUROPO realizacja innowacji pedagogicznej


Innowacja  została przedstawiona i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną we wrześniu 2019 roku prze nauczyciela historii.

 Głównym zadaniem jaki planowaliśmy osiągnąć,  było zainspirowanie uczniów szkoły do wspólnej zabawy, a nic tak nie motywuje, jak wizja nagrody lub dodatkowych ocen z przedmiotu. W związku z tym, przewodnim pomysłem zabawy był konkurs dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkoły z klas IV – VIII. Regulamin szkolnego konkursu zakładał ten sam cel, czyli  popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o Europie i Unii Europejskiej. Zasady były następujące:  na terenie szkoły zostało przypiętych 28 plansz prezentujących wiadomości o krajach należących do Unii Europejskiej, uczniowie zapoznawali  się z ich opisem. Na korytarzu została zawieszona mapa Europy i przez kilka dni na tę mapę były przyklejane państwa, zgodnie z chronologią  dołączania ich do Unii Europejskiej, ponadto na mapę, każdego dnia, przyklejane były pytania konkursowe. Odpowiedzi na te pytania znajdowały się na planszach opisujących państwa europejskie. Każdy uczeń chcący wsiąść udział w innowacji musiał udzielić poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania, za to mógł liczyć   na plusy i ocenę z historii, a osoba, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową. Wraz z odpowiedziami, uczniowie musieli dopisać imię, nazwisko oraz klasę   i  wrzucić kartkę do przygotowanego pudełka. Każdego ranka odpowiedzi uczniów były przekazywane nauczycielowi, który dokonywał weryfikacji ich poprawności. 

     Po zakończeniu wdrażania innowacji pedagogicznej „Witaj Europo” została przeprowadzona ewaluacja wśród uczniów, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu.  Wnioski z ewaluacji przedstawiały się następująco :

– Innowacje rozpoczęły 44 osoby, jednakże przez cały czas jej trwania   (100% udział) wytrwało  25 osób, z uwagi na fakt, absencji w szkole niektórych uczniów

–  innowacja pedagogiczna Witaj Europo odniosła sukces w naszej szkole

– uczniowie bardzo wysoko ocenili taką metodę pogłębiania wiadomości

– zdobyta  przez uczniów wiedza może być w przyszłości przez nich wykorzystana

– wskazana forma pracy służyła integracji społeczności szkolnej

      Uczniowie z naszej szkoły przez wszystkie dni odpowiadali na zadawane przez nas pytania, a zainteresowanie państwami należącymi do Unii Europejskiej słabło nieznacznie. Na każdej przerwie spotykaliśmy uczniów stojących przed planszami przedstawiającymi państwa, jedni wczytywali się w teksty opisujące dany kraj, inni przeglądali zdjęcia, niektórzy witali się ze sobą w językach państw europejskich, co było dla nas niesamowitym zaskoczeniem, że nasi koledzy zwracali uwagę na wszystkie informacje zawarte na planszach. Nasza zabawa zakończyła się w grudniu 2019 roku, kiedy  podsumowaliśmy konkurs i rozdaliśmy pamiątkowe dyplomy i upominki uczniom,  którzy przez wiele dni bawili się z nami poznając kraje Europy. Uważamy, że osiągnęliśmy zamierzony cel, spopularyzowaliśmy wśród społeczności szkolnej wiadomości dotyczące państw Unii Europejskiej.W naszej szkole uczy się około300  uczniów w klasach IV-VIII,  którzy  mieli możliwość zapoznania się  z informacjami o państwach Europy. Czas jaki poświęciliśmy na przygotowanie i realizację naszego projektu był  sprawdzianem  naszej przedsiębiorczości, determinacji  i zorganizowania.

Anna Iskierka-Szymusiak