Konkurs wiedzy realioznawczej


W dniu 11 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach odbył się Konkurs wiedzy realioznawczej o krajach niemiecko- i anglojęzycznych. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas siódmych. Celem konkursu było motywowanie do nauki języków obcych oraz propagowanie i poszerzenie wiedzy realioznawczej z zakresu wiadomości o krajach niemiecko- i anglojęzycznych, takich jak min.: turystyka, geografia, zabytki, historia, polityka, literatura, znane osobistości. Równorzędnym celem konkursu było oswojenie uczniów z językiem niemieckim i angielskim.

 

Z zakresu wiedzy realioznawczej o krajach niemieckiego obszaru językowego najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z klasy 7b:

  1. miejsce – Mikołaj Zalewski
  2. miejsce – Iga Gajda
  3. miejsce – Wiktoria Pucek

Z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych najlepsze wyniki uzyskali uczniowie:

  1. miejsce – Kaja Krzemińska
  2. miejsce – Oliwia Kwoczała
  3. miejsce – Natalia Wdowik

 

Konkurs wiedzy realioznawczej został zorganizowany przez nauczycielki języków obcych: panią Annę Kędzierską oraz panią Joannę Wróbel – Kasperską.