Zbiórka żywności w ramach akcji „Kromka Chleba”


Nasze Szkolne Koło Caritas, jak co roku, włączyło się w prowadzoną przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej kampanię „Kromka Chleba”. Ma ona na celu niesienie pomocy osobom niedożywionym i głodnym, poprzez gromadzenie dla nich żywności oraz uwrażliwienie społeczeństwa  na ich problemy. Szkoły, które biorą udział w akcji, zbierają różne produkty żywnościowe. My w tym roku skupiliśmy się na zbiórce makaronów, fasoli i herbat. Dzięki ofiarności uczniów naszej szkoły i ich rodzin udało się zebrać bardzo dużo produktów, które zostaną przeznaczone na dożywianie mieszkańców placówek prowadzonych przez Caritas (m. in. domy dla bezdomnych i noclegownie). Zbiórka miała formę międzyklasowego konkursu, w którym pierwsze miejsce zajęła klasa 1a, drugie miejsce – klasa 7b i trzecie miejsce – klasa 2b. Gratulujemy! Wręczenie nagród i dyplomów już wkrótce.

SKC