Projekt „Nie wyrzucaj! Wykorzystaj!”


Nasze Szkolne Koło Caritas wzięło udział w konkursie „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Opracowany przez nas projekt „Nie wyrzucaj! Wykorzystaj!” przekonał członków komisji konkursowej dzięki czemu otrzymaliśmy, jako jedno z pięciu Szkolnych Kół Caritas w diecezji Sosnowieckiej i jedno z dwudziestu pięciu w całej Polsce, dofinansowanie na realizację projektu. Jego ideą jest propagowanie myśli papieża Franciszka zawartych w encyklice Laudato Si’. Ojciec Święty poruszył w niej m. in. problem dotyczący gospodarowania odpadami. Stąd też pomysł na zorganizowanie cyklu warsztatów ukazujących właściwą segregację odpadów oraz praktyczne wykorzystanie przynajmniej części z nich. Zanim jednak nasi wolontariusze przeprowadzą takie warsztaty, sami muszą wziąć w nich udział. Po zapoznaniu się z założeniami encykliki Laudato si’ wolontariusze naszego SKC wzięli udział w warsztatach poświęconych właściwej segregacji odpadów. Warsztaty poprowadziła 21 listopada pani Małgorzata Ślęzak. Wolontariusze zdobyli wiele cennych informacji, którymi, po zakończeniu cyklu szkoleń, podzielą się ze swoimi rówieśnikami.