Warsztaty Szkolnych Kół Caritas


Wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas, działających na terenie diecezji sosnowieckiej, ponownie spotkali się  w Sosnowcu na warsztatach specjalnie dla nich zorganizowanych. Wzięli w nich również udział chętni wolontariusze z naszego SKC. 30 października zebrali się, aby „Tropić własne talenty i odkrywać siłę współpracy”. Zajęcia pod takim właśnie tytułem poprowadził dla nich pan Marcin Skorek. Uczniowie w czasie szkolenia mogli skorzystać z jego rad dotyczących sfery emocji, komunikacji oraz współpracy. Z kolei 14 listopada odbyły się warsztaty filmowe  pt. „Odkrywanie siebie w obiektywie kamery”, poprowadzone przez  Jarosława Cybę. Następnie  wolontariusze wzięli udział w warsztatach artystycznych, w czasie których przygotowywali stroiki na grudniową wigilię dla osób bezdomnych i samotnych.