Ruszyliśmy przypomnieć mieszkańcom Łaz o Święcie Niepodległości.


Dzieci uczęszczające na „małą” świetlicę szkolną w piątek 08.11.2019 podjęły akcję rozbudzania pamięci historycznej wśród mieszkańców Łaz. Naszym celem było ukazanie szacunku do kraju i kreowanie postaw patriotycznych. Pierwsze kroki uczniowie skierowali pod tablicę pamiątkową, odczytaliśmy co tablica upamiętnia i ozdobiliśmy ją symbolicznym kotylionem, został  też zapalony znicz ku czci poległych w obronie naszego miasta. Drugi krok naszej wycieczki był skierowany bezpośrednio do mieszkańców, których zachęcaliśmy do obchodów Święta Niepodległości obdarowując ich przygotowanymi z tej okazji biało-czerwonymi kotylionami. Mieszkańcy bardzo miło podeszli do naszej inicjatywy, pomimo codziennych obowiązków zatrzymywali się na chwilę aby wysłuchać dzieci, dziękowali,  oraz stawali do pamiątkowych zdjęć. Zapraszamy do galerii.

Monika Omielska