„Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko”


Dnia 4.11.2019 klasy pierwsze i drugie gościły Panią Julitę Kryczka z Polskich Linii Kolejowych, która przeprowadziła prelekcję „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko”. Prelekcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii dotyczącej kształtowania zachowań i podnoszenia świadomości społecznej o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz filmy dotyczące bezpiecznych zachowań podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Chętnie odpowiadali na zadane pytania. Na koniec uczniowie otrzymali opaski odblaskowe, a szkoła pamiątkowy dyplom.

Jagoda Binek