Ślubowanie uczniów klas pierwszych


Dnia 24 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej „a” i pierwszej „b”.

Ślubuję być dobrym i uczciwym uczniem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom  i nauczycielom” – takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści.

Ślubowanie uczniów to piękna tradycja, która wpisała się na stałe w kalendarz szkolnych imprez. To bardzo ważne wydarzenie i stresujące zarówno dla naszych najmłodszych uczniów jak i ich rodziców. Choć nasi Pierwszoklasiści mieli  na początku nieco przerażone miny, to bardzo dostojnie prezentowali się w odświętnych strojach. Otuchy dodawali im wzruszeni Rodzice, którzy odwiedzili nasza szkołę w bardzo licznym gronie.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Staniaszek, Radni w osobach: Pani Danuta Ludwikowska i Pani Justyna Kośmida, Kierownik Wydziału Edukacji i Kultury Pani Bożena Miklas Dyrektor Biblioteki Publicznej Elżbieta Gradzik, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Gała-Jach, Proboszcz Parafii Ksiądz Stanisław Wyka, grono pedagogiczne i uczniowie klas starszych. Wszystkich zebranych  w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitała Pani Dyrektor Urszula Grzywa.

Impreza składała się z dwóch części: artystycznej i oficjalnej.

W części pierwszej uczniowie przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Ich zadaniem  było między innymi zaśpiewanie piosenek: „W naszej klasie jak w rodzinie”   „Witaj szkoło”, recytowanie wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po wykonaniu wszystkich zadań zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty” i zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej.

Potem nastąpiła część oficjalna: odśpiewanie hymnu państwowego oraz przystąpienie do uroczystego ŚLUBOWANIA. Po złożonej przysiędze Pani dyrektor przystąpiła do aktu pasowania uczniów. Na zakończenie Najmłodsi otrzymali   dyplomy od Dyrekcji szkoły, prezenty od zaproszonych gości oraz rogi obfitości od rodziców.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Iwona Czerwonka