14 październik Dzień Edukacji Narodowej


W tym dniu uczniowie uczestniczą w uroczystej akademii i zajęciach z wychowawcą
w godz. 9:00 – 11:30.
Świetlica szkolna zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 7:00 – 16:30.

Obiady tego dnia wydawane są wg harmonogramu:

Klasy I  godz. 10:45 – 11:00

Klasy II-III godz. 11:00 – 11:15

Klasy IV – VIII od godz. 11:15