Informacja


W związku z pracami remontowymi związanymi
z termomodernizacją budynku przy ul. Kościuszki informuję, że planowany termin zakończenia prac został przesunięty do 30 września 2019r.
W związku z powyższym,  klasy I-III będą realizowały  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w budynku  przy ul. Szkolnej 2

Przepraszamy za utrudnienia