INFORMACJA


W związku z pracami remontowymi związanymi z termomodernizacją budynku przy ul. Kościuszki informuję, że planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na 15 września 2019r.
W związku z powyższym,  klasy I-III będą realizowały  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w budynku  przy ul. Szkolnej 2