Aktywna nauka języka niemieckiego


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach stawiają na aktywną naukę języka niemieckiego. 3 uczennice z klasy 7a: Hanna Kuzia, Natalia Kopczyńska oraz Gabriela Supernak uczestniczyły pod koniec marca 2019r. w innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Vom Fasten zum Fest“ w Katowicach. Projekt zorganozowany został przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola. W warsztatach prowadzonych w języku niemieckim uczestniczyło 20 szkół ze Śląska. Projekt opierał się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostali uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyjała poszerzeniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami.

W ramach projektu „Deutsch-Land, czyli wędrówka po landach“ Justyna Długokęcka, Gabriela Przybyła oraz Miłosz Krakowiak z klasy 7a brali udział w połowie maja w warsztatach w Katowicach na temat niemieckiego landu Brandenburgia.

Celem projektu było min.: poznanie ciekawostek, tradycji, historii i obyczajów związanych z tym krajem związkowym oraz zachęcenie do pogłębiania wiedzy na temat niemieckich landów.

Projekty oraz warsztaty, w których biorą udział uczniowie naszej szkoły przyczyniają się do rozwijania kompetencji językowych i motywują do uczenia się języka niemieckiego.

Joanna Wróbel – Kasperska