Tydzień Życzliwości w naszej szkole


Ostatni tydzień maja przeszedł do historii naszej szkoły, jako „Tydzień Życzliwości”. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas, pod kierunkiem katechetów, przygotowali dla klas IV-VIII i III Gimnazjum grę szkolną. Przez kolejnych pięć dni, każda z klas miała wywiązywać się z wyznaczonych zadań. Uczestnicy musieli wykazać się zarówno kreatywnością, np. przy wymyślaniu hasła związanego z życzliwością, jak i solidarnością, przychodząc w białych strojach na znak sprzeciwu wobec agresji. Do zadań uczestników należało również przygotowanie plakatu i dekalogu człowieka życzliwego. Wiele radości dostarczył udział w zabawie „ukryty przyjaciel”, gdzie w sposób dyskretny należało pomóc drugiej osobie. Zrealizowanie wszystkich zadań okazało się niełatwym osiągnięciem i tylko trzem klasom: 4B, 5C i 6B udało się zdobyć tytuł „Życzliwej klasy” oraz punkty dodatnie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

W Szkole, przez cały tydzień, funkcjonowała „Skrzynka Życzliwości”, w której uczniowie mogli umieszczać pozytywne wiadomości skierowane do swoich kolegów i koleżanek. W czwartek wolontariusze przeprowadzili warsztaty dla uczniów naszej szkoły, podczas  których uczono używania „języka miłości”, zamiast „języka nienawiści”.

W ramach działań pozaszkolnych wolontariusze zaangażowali się w pomoc podczas XV Warsztatów Terapii Zajęciowej, które odbyły się 29 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach. Natomiast 30 maja wolontariusze udali się z wizytą do wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Zawierciu.

„Tydzień Życzliwości” okazał się niezwykle owocnym czasem dla wszystkich członków naszej szkolnej społeczności.

Szkolne Koło Caritas