Zebrania z rodzicami


27 marca 2019r.

Klasy IV – VII SP godz. 17:00

Zebranie ogólne „Odpowiedzialność prawna nieletnich i zagrożenia współczesnego świata”

Klasy VIII SP i III Gim. godz. 17:30

Zebranie ogólne „Organizacja i przebieg egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego”

Klasy I – II SP godz. 18:00

28 marca 2019r.

Klasa IIIa SP godz. 17:00