Panel dyskusyjny o prawach dziecka


Dziecko = człowiek . Tak zatytułowaliśmy spotkanie zorganizowane przez Samorząd Uczniowski 28 lutego, inaugurujące panel dyskusyjny dotyczący praw dziecka. Uczennice z klasy 6a oraz 6b odczytały społeczności szkolnej  prawa zawarte w Konwencji  o Prawach Dziecka  .Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka. W dalszej części spotkania uczennice przypomniały kolegom i koleżankom prawa i obowiązki uczniów. Następnie pani Dyrektor przedstawiła społeczności szkolnej wybranego w demokratycznych wyborach Rzecznika Praw Ucznia naszej szkoły. Tę zaszczytną funkcję piastować będzie, zgodnie z wolą uczniów Pani Katarzyna Bryk- Wróbel. Spotkanie, będące wstępem do dyskusji o prawach dziecka na zajęciach z wychowawcami, zakończono bardzo trafną konkluzją” Nauczmy się bronić naszych praw, mając zawsze na względzie, że inni też mają swoje prawa i zasługują na szacunek.  Nie można domagać się swoich praw lekceważąc prawa innych.”