Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiesiółki


Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów dnia 25pażdziernika 2018 r. do  Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach przybyli niecodzienni goście.

Uczniowie klas drugich wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiesiółki. Celem spotkania było krótkie przybliżenie zawodu strażaka oraz tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom. Ponadto ratownicy w trakcie prowadzenia części teoretycznej przypomnieli dzieciom m.in. o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie. Dzieci dowiedziały się również, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą także do wypadków komunikacyjnych, pomagają poszkodowanym. Uczniom przedstawiono strażaka w pełni przygotowanego do pracy w strefie zadymienia, a więc wyposażonego przede wszystkim

w wywołujący największe zainteresowanie aparat ODO i sygnalizator bezruchu. Dużą ciekawość wzbudził m.in. sprzęt ochrony osobistej strażaka, który niejednemu maluchowi,

z racji swojej wagi, sprawił nie lada problemy.  Następna część spotkania odbyła się na zewnątrz, gdzie na dzieci czekał wóz bojowy wraz z jego wyposażeniem. Panowie strażacy krótko opowiedzieli o sprzęcie wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. Była to bardzo pouczająca lekcja, na której przedstawiono treści związane z bezpieczeństwem, postępowaniem w przypadku zagrożenia pożarowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej Z Wiesiółki za poświęcony nam czas oraz cenne rady.

Ewa Kocyba