Spotkanie z policjantami


25 października w Szkole Podstawowej nr1 pojawili się policjanci z Komisariatu Policji w Łazach.  Spotkali się oni z uczniami klas pierwszych. Opowiedzieli uczniom o pracy policjanta, zademonstrowali elementy podstawowego wyposażenia każdego funkcjonariusza. Przeprowadzili pogadankę na temat zachowania bezpieczeństwa w domu oraz prawidłowego poruszania się na chodniku i na jezdni. Przypomnieli dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi osobami oraz o sposobach powiadamiania służb ratowniczych w nagłych wypadkach.  Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi tematami, zadawali dużo pytań i chętnie dzielili się posiadaną już wiedzą.

Anna Grabowska