Ślubowanie pierwszoklasistów


17 października 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Ślubowanie pierwszaków to bardzo podniosłe wydarzenie w życiu społeczności szkolnej, dlatego odbyło się ono w obecności  wielu zaproszonych gości, rodziców, dziadków i uczniów starszych klas.

W programie artystycznym pierwszoklasiści zaprezentowali swoje dotychczasowe umiejętności i udowodnili, że zasługują na miano uczniów. Program bardzo sie podobał zgromadzonej publiczności i został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie w podniosłej atmosferze uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, przyrzekając, że będą rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, pilnie się uczyć, szanować rodziców i nauczycieli, dbać o dobre imię szkoły. Pani dyrektor ogromnym ołówkiem  dokonała pasowania każdego pierwszaka na ucznia Szkoły Podstawowej w Łazach. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy  a także przygotowane przez rodziców tradycyjne rogi obfitości. Po uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia, a następnie uczniowie klas pierwszych udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów w szkole!