Sprzątanie Świata 2018


AKCJA- SEGREGACJA

SPRZĄTANIE ŚWIATA- POLSKA 2018

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach 21 września, już kolejny raz uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątane Świata – Polska” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia . W tym roku obchodzimy 25 jubileusz akcji, która przebiega pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Jest to ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, na poszanowanie środowiska, oszczędzanie wody i energii.

Na lekcjach biologii i przyrody przeprowadzono wśród uczniów pogadanki tematyczne dotyczące poszanowania środowiska. Na korytarzu szkolnym przygotowano wystawkę plakatów ekologicznych, haseł i informacji dotyczących segregacji odpadów oraz działań na rzecz naszej planety.

Tego dnia grupa uczniów zaopatrzona w worki i rękawice wraz z opiekunami podjęła wyzwanie i ruszyła w teren (okolice Zalewu Mitręga),by zbierać śmieci. Dzięki słonecznej pogodzie i pozytywnemu nastawieniu akcja przebiegła sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Sprzątanie Świata – Polska 2018 odbyło się dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Łazy, za co serdecznie dziękujemy!

Uczniowie mają nadzieję, że swoją ekologiczną postawą wpłyną na przyzwyczajenia mieszkańców naszego miasta, którzy w końcu zaczną dbać o czystość otoczenia, o stan środowiska naturalnego.

Dorota Domińczyk