Pomagamy dzikim zwierzętom przetrwać zimę


Uczniowie klas młodszych I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach wzięli udział w audycji Polskiego Radia Katowice „Eko-Ranek” na temat  „Pomagamy dzikim zwierzętom przetrwać zimę ”.  Audycję poprowadziła           p. Gabriela Kaczyńska wraz zaproszonym gościem  przedstawicielem  Koła Łowieckiego „CIETRZEW” w Łazach. Pan  Zdzisław  Lorek opowiedział dzieciom jaką rolę pełnią myśliwi w opiece nad dzikimi zwierzętami, że chronią przyrodę, a szczególnie dbają o gatunki zwierząt, których jest za mało. Wyjątkową opieką otaczają zająca i kuropatwę. Zimą myśliwi zaopatrują paśniki w siano, buraki, kiszonkę, wysypują kukurydzę, żołędzie i uzupełniają lizawki. O tym, że każdy może pomóc zwierzętom przetrwać srogą zimę doskonale wiedzą nasi uczniowie klas młodszych. Tym  chętniej włączyli się do akcji zbierania żołędzi, którymi myśliwi będą dokarmiać dzikie zwierzęta  w czasie zimy.

Iwona Czerwonka