Przegląd ważniejszych matematycznych dni


Korony nie nosi, a jednak to królowa. Królowa nauk.

Matematyka, bo to o niej mowa, znalazła swe szczególne miejsce w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach. Obchodziliśmy wiele świąt matematycznych, o których powinien wiedzieć nie tylko pasjonat matematyki, ale również każdy z nas. Uczniowie brali udział w konkursach, turniejach, projektach i sesjach matematycznych.

Miesiąc marzec rozpoczął się z prawdziwie światowym akcentem – 15 marca uczniów ie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR”. Zmagali się z trudnymi zadaniami sprawdzającymi nie tylko wiedzę szkolną, ale również zdolność logicznego myślenia.

Świętowaliśmy „Dzień liczby π” zrealizowany w formie projektu edukacyjnego przez uczniów klasy 2b. Z okazji tego dnia tradycyjnie zorganizowane zostały liczne konkursy z nagrodami, wystawy propagujące matematykę i liczbę π. Duszom artystycznym z klas drugich zaproponowaliśmy konkurs na najoryginalniejszy model liczby π. Zadaniem klas trzecich było przygotowanie najciekawszego plakatu reklamującego liczbę π. Uczniowie klas gimnazjalnych zmagali się z rozwiązywaniem krzyżówek i quizów tematycznie związanych z tym dniem.

8 maja odbyły się „Międzyklasowe rozgrywki matematyczne – SUDOKU”. W przeciwieństwie do innych łamigłówek Sudoku nie wymaga od gracza wykonywania żadnych rachunków matematycznych, przez co wydaje się banalna. W rzeczywistości bez cierpliwości oraz umiejętności logicznego myślenia rozwiązanie diagramu nie jest możliwe. O zwycięstwie decydował nie tylko poprawnie wypełniony diagram ale również czas.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było przeprowadzenie w dniu 15 maja gminnego konkursu matematycznego „As czwartych, piątych i szóstych klas”. Udział wzięli najlepsi reprezentanci poszczególnych klas rozwiązując zadania o różnym stopniu trudności.

Świętowanie matematyki zakończyliśmy 25 maja – I Sesją Matematyczną „Liczby rządzą światem”, na którą zostały zaproszone klasy siódme z całej gminy. Sesję przygotowali i poprowadzili absolwenci naszej szkoły. Na podstawie nowo zdobytych informacji przeprowadzono konkurs. Wyłonił on trzech najlepszych uczniów. Następnie odbyła się prezentacja filmu pt. „Babiloński system liczenia” oraz zajęcia warsztatowe.

Celem świętowania ważnych dni matematycznych było popularyzowanie królowej nauk, uświadamianie uczniom faktu, że matematyka może być ciekawa i wesoła oraz rozpropagowanie wśród uczniów konkursów, gier, zabaw uwzględniających zastosowanie matematyki. Dziękujemy uczestnikom za ogromne zainteresowanie i z niecierpliwością czekamy na przyszły rok.

Anna Rak