Czytamy młodszym kolegom


Grupa uczniów z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 1, uczęszczających na kółko czytelnicze odwiedziła Przedszkole im. J.Brzechwy. Uczniowie pod opieką Anny Grabowskiej przygotowali              i przeczytali z podziałem na role dzieciom z najmłodszych grup przedszkolnych  bajkę H. CH. Andersena pt.: „Księżniczka na ziarnku grochu”, do których sami przygotowali kukiełki. Natomiast w dwóch najstarszych grupach przeczytali, również z podziałem na role, bajkę napisaną przez panią Marię Płatek pt. „Przygody Stracha na wróble”. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem wysłuchały  starszych kolegów i koleżanki.

Uczniowie z kółka wraz z opiekunem  zorganizowali również „poranek czytelniczy” dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły.