Zbiórka zuchów


Tematem zbiórki , która odbyła się 11 maja było 3razy 3R – Reduce, Reuse, Recycle.

3R – to prosta zasada ekologicznego podejścia do surowców i energii, która oznacza

  1. redukcję ilości opakowań i odpadów,
  2. ponowne używanie tych, których nie udało się zredukować,
  3. przetwarzanie surowców, których nie można użyć ponownie.

W myśl tej zasady harcerze ze starych palet zrobili ławki i półki a zuchy z wielkim zaangażowaniem  pięknie  je ozdabiali. Ścinki papierowe posłużyły do robienia różnych ozdób. Wszystkie zrobione przez dzieci przedmioty będą ozdobą naszej harcówki. Zasadziliśmy również  na placu szkolnym 3 drzewka jarzębiny. Niech nam rosną zdrowo

i kolorowo.