Obietnica zuchowa


W dniu 27 kwietnia obietnicę zuchową złożyło 26 zuchów. W otoczeniu starszych kolegów z drużyny harcerskiej „Ostaniec” i 1GDH „Amonit”, opiekuna gromady, drużynowej oraz przybocznych.

Zanim zuchy otrzymały wymarzony znaczek zucha musiały wykonać kilka prób. W próbach tych musiały wykazać się odwaga, wiedzą oraz znajomością Prawa Zucha. Dzieci pomyślnie przeszły wszystkie próby. W uroczystym kręgu zuchy złożyły obietnicę.

W tym uroczystym dniu 3 druhenki otrzymały stopień zuchowy – gwiazdkę ”zuch ochoczy”. Dzień ten obfitował w niespodzianki.  Dużym zaskoczeniem dla Dominiki Adamczyk i Wiktorii Kazimierczak było otrzymanie zielonych sznurów przybocznych. Awans ten utrzymany był w tajemnicy. Popłynęły łzy radości                    z wypełnionych zaskoczeniem, dumą i szczęściem oczu.