Udział w warsztatach z języka niemieckiego w Katowicach


 

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego zorganizowało innowacyjny projekt edukacyjny z języka niemieckiego „Es ostert und eiert – glücklich jeder, der feiert“. Projekt adresowany był dla uczniów oraz nauczycieli z województwa śląskiego oraz opolskiego. Opierał się on na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostali uczniowie wraz z nauczycielami. W warsztatch, które odbyły się w Katowicach, uczestniczyła Michelle Blicharz, gimnazjalistka z klasy 3 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach pod opieką nauczycielki języka niemieckiego. Taka forma współpracy sprzyjała poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach, natomiast nauczyciele hospitowali zajęcia. W trakcie warsztatów młodzież poznała różnorodne święta i uroczystości, charakterystyczne dla krajów niemieckiego obszaru językowego oraz typowe zwyczaje i słownictwo z nimi związane. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, pracowali w grupach, rozwiązywali interaktywne quizy KAHOOT, mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą i wypowiedzi w języku niemieckim.

Warsztaty prowadziła pani mgr Katarzyna Sroka – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Akademickich przy Politechnice Wrocławskiej.

Joanna Wróbel – Kasperska