Test Trzecioklasisty


Pod koniec kwietnia uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach wzięli udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty przygotowanym przez Wydawnictwo OPERON.
Celem sprawdzianu była ocena poziomu osiągnięć trzecioklasistów w zakresie sześciu obszarów umiejętności: czytanie, pisanie, elementy wiedzy o języku, liczenie i sprawność rachunkowa, umiejętności praktyczne oraz rozwiązywanie zadań tekstowych.

Po sprawdzeniu i przesłaniu danych otrzymamy zbiorowy raport klasowy i szkolny,

z którego wywnioskujemy

o poziomie umiejętności całej klasy, o problemach uczniów z opanowaniem wiedzy w poszczególnych obszarach

oraz o ich szczególnych predyspozycjach i możliwościach.
Trzymamy kciuki za trzecioklasistów!

Violetta Lasecka