Apel „W zdrowym ciele zdrowy duch”


Grupa uczniów z klasy IIIa uczęszczających na kółko prozdrowotne przygotowała apel na temat zdrowego stylu życia. Celem zajęć kółka było zachęcenie uczniów do dbania o własne zdrowie szczególnie w zakresie higieny osobistej, prawidłowego odżywiania się i pobudzania do aktywności fizycznej.
Efektem spotkań powinno być nabycie przez uczniów właściwych postaw pozwalających na zachowanie zdrowia oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
Umiejętności i nawyki związane ze zdrowym stylem życia kształtują się we wczesnym okresie życia, gdyż wtedy psychika dziecka jest wrażliwa na oddziaływanie otoczenia. Później trudno to zmienić, dlatego nabyte w tym wieku umiejętności, nawyki i postawy zachowane zostaną na dalsze lata.
Przedstawiona krótka inscenizacja była podsumowaniem naszych zajęć i nadzieją,

że wzbudzi zainteresowanie odbiorcy i wpłynie pozytywnie na jego dalsze życie.

 

Violetta Lasecka