LABAS LIETUVOS – WITAJ LITWO


Pierwszy tydzień listopada to czas kiedy to po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele partnerskich krajów kolejnego już projektu z programu Erasmus Plus, Edukacja Szkolna realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łazach pt.„Let’s enjoy our heritage”czyli „Cieszmy się naszym dziedzictwem narodowym”. Nauczyciele z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Polski spędzili cztery dni dopracowując określone w projekcie działania, kolejne wizyty oraz poznając swoje kraje, miejscowości i szkoły z których pochodzą, oglądając przygotowane przez uczniów prezentacje. Czas spędzony w Janowie na Litwie to nie tylko praca. Burmistrz Janowa podczas spotkania opowiedział nam o historii i dziedzictwie narodowym Litwy. Nauczyciele zwiedzili Janów, Kiejdany, Troki oraz Kiernów, którego zasoby archeologiczne wpisane są na listę światowego dziedzictwa narodowego przez UNESCO. Relacja fotograficzna z wizyty i działań podejmowanych przez partnerów projektu na utworzonej grupie na Facebooku: Let’s enjoy our heritage.

Koordynator projektu: Anna Staniaszek

Agnieszka Dąbrowska